KĄ SVARBU ŽINOTI KIEKVIENAM SPECIALISTUI!

Rekomendacijos, kaip pildyti dokumentus, reikalingus PPT.
REKOMENDACIJOS.pdf
Adobe Acrobat Document 221.8 KB

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS DOKUMENTAI:

Stebėjimo kortelė (pildo ikimokyklinukų auklėtojos)
1 priedas.doc
Microsoft Word Document 39.5 KB
Anketa (pildo mokytojai)
2 priedas.doc
Microsoft Word Document 40.0 KB
Ugdymosi pasiekimų aprašas (pakartotiniam tyrimui, pildo mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai)
3 priedas.doc
Microsoft Word Document 41.0 KB
Sutikimas VGK (pildo tėvai)
4 priedas.doc
Microsoft Word Document 31.5 KB
Pažyma (pildo VGK nariai)
5 priedas.doc
Microsoft Word Document 51.0 KB
Sutikimas Tarnybai (pildo tėvai)
6 priedas.doc
Microsoft Word Document 32.5 KB
Pažyma dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo (pildo mokyklos ar Tarnybos vadovas)
8 priedas.doc
Microsoft Word Document 36.5 KB

Kitų dokumentų pavyzdžiai: 

KALBOS_KORTELES.rar
compressed file archive 35.1 KB

Šiaulių miesto specialiųjų pedagogų metodinės tarybos parengtos švietimo pagalbos formos, pritaikytų ir individualizuotų programų formos:

 

http://lrspa.lt/index.php/lt/specialistams-mokytojams/36-siauliu-miesto-spec-pedagogu-metodines-tarybos-parengtos-programu-formos?fbclid=IwAR3aTWUcDQV92rCBpMi_dBmIqCVsGfjoejFv9EfChyT02DNVY8c9UWnpHco